Profiel

Priority Solutions, opgericht in 2006, richt zich op de automatisering van met name het MKB.

 

Vaak zijn de organisaties gericht op het uitvoeren van hun hoofdtaak en is automatisering slechts een middel om dit doel te bereiken.

Priority Solutions wil graag dat dat zo blijft. Onze taak is om ervoor te zorgen dat uw organisatie zo min mogelijk wordt belast met automatiseringskwesties zoals software selectie, systeembeheer en implementaties. Waar mogelijk wordt gekozen voor Open Source oplossingen, zodat uw software transparant blijft voor degenen die het onderhouden.

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om licentie-vrij te blijven, zodat u niet ieder jaar blijft betalen voor uw software.

Daarnaast wordt gestreefd naar platform onafhankelijke software, zodat het besturingssysteem een vrije keuze blijft.